O nas


Zarząd Spółdzielni:


1. Prezes - mgr inż. Artur Gmachowski


2. V-ce Prezes - mgr Justyna Moraczewska


3. V-ce Prezes - Henryk Dolaciński


RADA NADZORCZA


1. Przewodniczący - Grzegorz Stachowiak


2. Z-ca Przewodniczącego - Halina Stawicka


3. Sekretarz - Stanisław Kwitowski