O nas

Zarząd Spółdzielni:


Kierownik biura - mgr inż. Artur Gmachowski


Główna Księgowa - mgr Justyna Moraczewska


 


Rada Nadzorcza:


Przewodniczący - Grzegorz Stachowiak - złożył rezygnację 24.03.2020 r.


Z-ca przewodniczącego - Halina Stawicka


Sekretarz - Stanisław Kwitowski